Pierwsze spotkanie z dziadkami

Pierwsze spotkanie z dziadkami


z babcią Tereską na dworcu PKS w Katowicach


u dziadków Chmielów na rękach


u dziadków Jagiełów na rękach